DATA CENTERS VERI MERKEZLERI BINALARI LEED SERTIFIKASYONU

ECOBuild, LEED® Data Centers Veri Merkezleri Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. LEED® Data Centers Veri Merkezleri Sertifikası 2014 yıl sonunda hizmete giren yeni bir LEED sertifika sistemidir.
LEED® Data Centers, özellikle sayısal veri merkezleri olan işletmelerin, üniversitelerin ve devlet dairelerinin bu bölümlerinin yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir.
Veri merkezleri günümüzde enerji tüketimi bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu veri merkezlerinin enerji, ekonomi ve sağlık bakımından çağdaş bir seviyede olmaları gerekmektedir. Veri Merkezleri yeşil ve çevreye duyarlı olduklarını LEED® Data Centers sertifikalarıyla belgelemektedirler.
Ülkemizde veri merkezleri özellikle son yıllarda artmaktadır ve en başta uluslar arası şirketler olmak üzere LEED® Data Centers sistemine önemli bir talebin olacağı varsayılmaktadır.