PERAKENDE MAGAZA VE SUBELERIN LEED SERTIFIKASYONU

ECOBuild, LEED® Retail Perakende Mağazalar Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. LEED® Retail Perakende Mağazalar Sertifikası hizmet girmiş olan yeni bir yeşil bina sertifika sistemidir.
Retail Perakende Mağazalar Sertifikası, özellikle perakende hizmet sunan mağazalar, mağaza zincirleri olan işletmelerin, mağazalarının LEED® yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir. Bunlara aşağıdaki kullanımlar örnek olabilir:
• Alışveriş merkezleri
• Banka Şubeleri
• Fast Food Restoran ve Mağazaları
• Giyim Mağazaları
• Bilgisayar ve Elektronik Mağazaları
• Kitap, Dergi, Müzik CD, Film DVD ve benzeri Satış Mağazaları
Mağazalar günümüzde içinde çok miktarda vakit geçirilen, enerji tüketimi bakımından önemli yer tutan mekanlardır. Ayrıca bu mağazaların enerji, ekonomi ve sağlık bakımından çağdaş bir seviyede olmaları gerekmektedir. Mağazalar ve mağaza zincirleri yeşil ve çevreye duyarlı olduklarını LEED® Retail sertifikalarıyla belgelemektedirler. Bu sayede mağaza işleten firmaların ülkesel ve uluslararası alanda prestijleri artmaktadır.
Ülkemizde en başta uluslar arası mağaza zinciri şirketler olmak üzere LEED® Retail sistemine önemli bir talep oluşmuştur.