HASTANE BINALARI LEED SERTIFIKASYONU

ECOBuild, LEED® Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından LEED® for Healthcare sertifikasyonu 200 ve üzeri yatak sayısına ait yeni yapılan hastanelerde bir zorunluluk haline getirilmiştir.
LEED® for Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası özellikle sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalar göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir.
LEED® Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası, özellikle hastane binalarının uymaları gereken sağlık normlarını dikkate alır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları taşır.
LEED® Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası özellikle uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi için gerekli bir sertifikasyondur. Bunun nedeni yurt dışından hasta sevkeden kuruluşların son yıllarda hasta sevk ettikleri hastanalerde LEED® Healthcare - Hastane sertifikası aramaya başlamasıdır.
Hastanelerin LEED® Healthcare sertifikasyonu süreci ülkemizde de özellikle yeni büyük hastanelerin inşaası ile birlikte artan oranda talep görmeye başlamıştır.