DEPO VE DAGITIM MERKEZLERI SERTIFIKASYONU

ECOBuild, LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Depolar ve dağıtım merkezlerini içeren lojistik kullanımlar ticarette önemli bir yer tutmaktadır. Lojistik merkezlerin, depo ve dağıtım merkezleri binaları LEED® V4 2014 sisteminde sertifikalandırılmaktadır. Bu sertifika sistemi 2014 yılında uygulamaya koyulan yeni bir sertifika sistemidir. Bu sistemde depo ve dağıtım merkezleri binalarında önemli enerji ve su tasarrufları sağlanmaktadır.
LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi, özellikle depo ve dağıtım merkezleri binaları işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre daha önde olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir.
LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi, özellikle depoların ve dağıtım merkezlerinin binalarının uymaları gereken normlarını dikkate almaktadır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda çevreye duyarlılık, malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları uygulamaktadır.
LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi özellikle uluslararası lojistik hizmetleri veren tesisler için gerekli bir sertifikasyondur. Bunun nedeni yurt dışından ürün sevkeden kuruluşların son yıllarda tesislerde LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi aramaya başlamasıdır.