MEVCUT BINALAR

Mevcut binaların LEED® sertifikası alması mümkündür. Bugün düyanın bütün tanınmış binaları LEED® for Existing Buildings sertifikası almaktadırlar. ECOBuild olarak büyük yatırımlar gerekmeden bunu yapabilmeniz için danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
LEED® for Existing Buildings, mevcut binalar için geliştirilmiş bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sisteminde mevcut yapılara yönelik olarak farklı standartlar aranmaktadır.
Bunun yanında mevcut yapıların esaslı tadilatları, LEED® for New Construction sertifikası da alabilmektedirler.
Mevcut binaların LEED® for Existing Buildings sertifikası almasıyla %13 daha düşük bakım maliyeti, %26 daha az elektrik sarfiyatı, %27 daha yüksek bir bina kullanıcısı ve müşteri memnuniyeti, %33 daha düşük karbon emisyonu gerçekleştirilebilmektedir.
LEED® for Existing Buildings sertifikası için ülkemizde yüksek bir talep oluşmuştur.
ECOBuild olarak, mevcut binaların LEED® for Existing Buildings sertifikası alması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
LEED® Mevcut Bina Sertifikasyon Süreci:
  • LEED® Bina Kontrol Süreci
  • LEED® Fizibilite Çalışması
  • Yeni Entegre Tasarım
  • İnşaat
  • Doğrulama-Kontrol
  • Sertifikasyon
Mevcut Binalar, LEED® for Existing Buildings sertifikası alarak daha düşük işletme maliyetlerine kavuşabilmektedirler.
Ayrıca mecut yapılarda aranan standartlar nedeniyle sağlıklı, ekonomik ve çevreye duyarlı bir yapı içinde hizmet sunulabilmektedir.
Yüksek hava kalitesi, akustik gelişmişlik, mobilya ve malzemelerindeki yüksek standartlar, günışığı ve manzara gibi standartlar nedeniyle LEED® for Existing Buildings sertifikasyonu olan binalarda verimlilik ve kullanıcı menuniyeti önemli oranda artarken eski yapının kanser dahil sağlık riski taşıyan yönleri ortadan kaldırılmaktadır.