YENI BINALAR

ECOBuild, LEED® for New Construction-Yeni Bina Sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. LEED® for New Construction-Yeni Bina sertifikasyonunda yüksek başarı tasarım aşamasında başlamaktadır.
ECOBuild yaklaşımı tasarım aşamasından itibaren projenin LEED® amaçlı oluşturulmasıdır. Tasarım aşamasında, proje paydaşlarıyla yapılan çeşitli atölye çalışmaları ile tasarım sürecine ait LEED® önkoşulları ve krediler incelenir. İlk değerlendirme toplantısında tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için proje tasarım ekibi ile koordineli çalışılır. Bu aşamada hedef daha yüksek seviyede bir LEED® sertifikası alabilmek için tüm olanakların araştırılması, süreci olumsuz etkilemeden projelerin mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj konularının LEED® sertifikası doğrultusunda geliştirilmesidir.
İşverenler, tasarımdan sorumlu tüm taraflar, sahadaki uygulayıcılar ve diğer disiplinlerdeki danışmanlar ile birlikte projeler, saha ve bina LEED® kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu sürecin ardından üzerlerinde karara varılmış olan ilgili krediler GBCI incelemesine sunulur. Projenin yapım sürecinde de, LEED® AP uzman tasarım sürecinde olduğu gibi süreci kontrol eden ve yönlendiren çalışmalar yapar. Ayrıca inşaat ile ilgili gerekli tüm belgeleri, dökümanları ve projeleri GBCI incelemesine sunar. USGBC tarafından incelemenin tamamlanması ile LEED® sertifikası alınır. İşverenler tarafından istenilmesi halinde sertifikasyon sonrasında izleme sürecinde danışmanlık hizmeti sunulmaya devam edilebilmektedir.