WELL SERTIFIKASI - SAGLIKLI BINALAR

ECOBUILD®, WELL Yeşil ve Sağlıklı Bina Sertifikası konusunda sektöründe ilk danışmanlık hizmeti sunmaya başlayan firmadır. Yeni bina projelerinizde, sektörünüzde insan sağlığını bina tasarımı ve performansının merkezine koyan liderler arasında yerinizi almak için bizimle temasa geçiniz.
WELL Bina Standardı Nedir?
WELLTM Bina Standardı önde gelen tıp doktorlarının, bilim adamlarının ve yapı sektörü profesyonellerinin ortak çalışmasıyla yedi yıllık titiz bir araştırma süreci sonucunda ortaya çıkmış yeşil bina kavramının sağlıklı bina kavramı ile birleşmesi ile oluşmuş dünyanın önde gelen bina sertifikasyon sistemlerinden birisidir.
WELLTM Bina Standardı yeşil bina kavramına sağlık boyutunu, tasarım ve işletme aşamaları için bilinen sertifika sistemlerine göre çok daha üst seviyede getirmektedir. WELL Sertifikasyonu LEED yeşil bina sertifikasyon sisteminin sağlık boyutunda üst seviyelere çıkmasını da sağlamaktadır.
WELL Bina Standardı bina tasarım ve inşaat uygulamalarını, kanıtlanmış temellere dayanan tıbbi ve bilimsel araştırmalarla birleştirmektedir. Bu sayede bina ve yapılı çevresi insan sağlığına destek olan bir araç haline gelmektedir.
WELL, bina ve yapılı çevrenin insan sağlığını etkileyen unsurlarını ölçen, sertifikalandıran ve izleyen, bağımsız kuruluşlarca denetlenen, performans tabanlı bir sertifikasyon sistemidir.
WELL CertifiedTM binalar kullanıcılarının;
 • aktivite seviyelerini,
 • beslenme alışkanlıklarını,
 • ruhsal durumlarını,
 • uyku düzenlerini,
 • üretkenliğini ve
 • performansını etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanır.
WELL sertifikalandırma sistemi bina projelerine uygulanan 7 temel kavram ve bu kavramların içerdiği 100’ün üzerinde ölçütten oluşur. Her WELL ölçütü bina kullanıcılarının sağlık, konfor ve bilgi düzeyini etkileyen konuları tasarım, işletme ve kullanıcı davranışları çerçevesinde ele alacak şekilde tasarlanmıştır.
WELL’in Yedi Kavramı
WELL binaların kullanıcı sağlığını etkileyen unsurlarını yedi kategoride incelemektedir:
 1. Hava - Binada Sağlıklı İç Ortam Havası: WELL Bina Standardı iç mekan hava kirliliğine yol açan kirletici kaynaklarını minimize ederek ve optimum iç ortam hava kalitesini zorunlu kılarak bina kullanıcılarının sağlığını korumasına ve iyileştirmesine destek olur.
 2. Su – Binada Sağlıklı Su: WELL Bina Standardı uygun filtreleme teknikleriyle ve düzenli yapılan testlerle bina kullanıcılarının güvenli ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağlar.
 3. Beslenme – Binada Bilinçli Beslenme: WELL Bina Standardı bina kafeteryalarında veya büfelerinde taze, tam tahıllı yiyeceklerin bulunmasını teşvik ederken katkı maddeleri içeren ve işlenmiş sağlıksız yiyeceklere sınırlama getirir. Bina kullanıcılarının sağlıklı yemek yeme alışkanlığı edinmelerine yardımcı olur.
 4. Aydınlatma – Binada Sağlıklı Aydınlatma: WELL Bina Standardı vücudun sirkadyen ritmine (güneşe duyarlı 24-saatlik metabolik döngü) uygun aydınlatma uygulamaları ile üretkenliğin artmasını sağlar, uyku kalitesinin iyileşmesine destek olur ve ihtiyaç duyulan mahallerde uygun görüş netliği sağlar.
 5. Fitness – Binada Spor ve ve Aktivite: WELL Bina Standardı aktif yaşam tarzını destekleyen uygulamalarla fiziksel aktiviteyi günlük yaşantının bir parçası haline getirir.
 6. Konfor – Binada Kullanıcı Konforu: WELL Bina Standardı dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıran, yaratıcılığı artıran ve konforlu iç mekanlar yaratarak bina kullanıcılarının bulundukları mekanlardan keyif almasını sağlar. Ofislerde çalışanların iş verimini artırarak, işe devamsızlığı azaltır.
 7. Zihin – Binada Kullanıcı Zihin Sağlığı: WELL Bina Standardı bina tasarımında ve işletme sürecinde bina kullanıcılarının zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirici uygulamaları teşvik eder.
Niçin WELL Sertifikalı Binalar?
İnsanları tasarım, inşaat, işletme ve büyüme kararlarının kalbine koyarak gayrimenkul varlığımıza değer katabilir, personel giderlerinden tasarruf edebilir ve bina kullanıcılarının sağlığını ve deneyimlerini iyileştirebiliriz.
Bina ve yapılı çevre alışkanlıklarımızı ve seçimlerimizi şekillendirebilir, uyuma-uyanma döngümüzü düzenleyebilir, bizi sağlıklı ve sağlıksız seçimlere yönlendirebilir ve bina içinde bizi çevreleyen unsurların kalitesi yoluyla pasif bir şekilde sağlığımızı etkileyebilir.
WELL proje gruplarına insan sağlığını bina tasarımı, inşaatı ve işletmesinin kalbine entegre etmek üzere çeşitli stratejiler içeren bir çerçeve sunar. WELL aynı zamanda proje gruplarına insanların içinde yaşadığı binalarla etkileşim şekillerini dönüştürmek için fırsatlar sunar. WELL insanların binalarla bağlantı kurmasına izin verir.
Bina İşletme ve Personel Giderlerini Azaltmak Mümkündür
Bir binanın ömrünün 30 yılın üzerinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, personel giderleri diğer bina ilk yatırım maliyeti ve işletme giderlerinin oldukça üzerinde hesaplanır. Binalara WELL sertifikası alarak personel giderlerini- sağlık, medikal ve üretkenlik- uzun vadede önemli ölçüde düşürmek mümkündür.
Bir ofis binasında çalışanların maaşlarının binanın yaşam döngüsü boyunca en büyük gider kalemini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle çalışanlardan en yüksek verimi almak ve kalifiye personel tarafından tercih edilen bir ofis ortamı oluşturmak ticari olarak güzel bir hamledir. Çalışanlara sağlıklı bir ortam sunarak üretkenliklerinin artırılması, hastalıkların azaltılarak devamsızlığın ve sağlık giderlerinin azaltılması işverenin karı açısından oldukça önemlidir.
Açıkça görüldüğü gibi, uzun vadede hem ofis hem de konut binalarında bina değerini kullanıcı sağlığını göz önünde bulundurarak artırabiliriz.
(Kaynak: Osso, Annette. Sustainable Building Technicl Manual. [Online] 1994. Public Technology, Inc.)
“Sağlıklı ve Sürdürülebilir” Binalar İçin Bir Yol Haritası
WELL Bina Standardı LEED, Living Building Challenge, Three Star, Green Star ve BREEAM gibi yeşil bina derecelendirme sistemleriyle kusursuz çalışacak şekilde ve bu sistemlere tamamlayıcı olmak üzere tasarlanmıştır.
WELL Mevcut Yeşil Bina Sistemlerine Tam Entegre Olmuş Bir Sertifikasyondur.
Mevcut yeşil bina derecelendirme sistemleri WELL Bina Standardının benimsenmesi için ileri düzeyde bir dayanak sunmaktadır.
LEED veya benzerleri gibi yeşil bina sertifikalarına sahip binalar WELL standardının gerekliliklerini çok daha kolay yerine getirebilmektedir. WELL konu başlıklarının bir kısmı LEED’in kredileriyle birebir örtüşürken, yaklaşık 46 konu başlığında da WELL ve LEED arasında sinerjiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, LEED için yapılmış uygulamaların büyük çoğunluğu binayı WELL sertifikasyonuna da hazırlamaktadır.
WELL Pozitif Global Etki Yapmaktadır
WELL insanların içinde yaşayacağı ve çalışacağı sağlıklı ortamlar oluşturulmasını destekler ve bu şekilde küresel ölçekte bina kullanıcılarının sağlığını ve hayat kalitesini iyileştirir.
 • WELL Sisteminin Şu anda mevcut olduğu yerler: Kuzey Amerika (A.B.D., Kanada, Meksika), Avrupa (Türkiye, İngiltere, Fransa, İspanya), Asya (Çin, Hindistan, Malezya), Orta Doğu (B.A.E.) ve Avustralya
 • Yaklaşık 2 milyon m2 bina kapalı alanı WELL sertifikasına kayıtlı/sertifikalıdır.
 • Çok Aileli Konut, Eğitim, Perakende, Restoran ve Ticari Mutfak pilot programları mevcuttur.
 • Mevcut WELL Bina Standardı Ticari ve Kurumsal binalara uygulanmaktadır.

WELL Sisteminin Örnek Proje Üzerinden Değerlendirilmesi
CBRE Merkez Ofis, ABD, Los Angeles, California
WELL Sertifikası alan ilk ofis binası olan CBRE Merkez Ofis binası çalışanlarından CBRE Global Corporate Headquarters, Los Angeles, California, Workplace 360 Study, 2014 kaynağına göre aşağıdaki sonuçlarda dönüşler alınmıştır:
 • Bina çalışanların %92’si yeni çalışma alanlarının sağlıkları üzerinde olumlu etki yarattığını belirttiler.
 • Çalışanların %94’ü yeni çalışma alanlarının iş performansları üzerinde olumlu etki yarattığını belirttiler.
 • Çalışanların %83’ü kendilerini daha üretken hissettiklerini belirttiler.
 • Çalışanların %100’ü yeni çalışma şekillerinin müşterilerin ilgisini çektiğini belirttiler.
 • Çalışanların %93’ü diğer çalışma arkadaşlarıyla daha kolay bir şekilde iletişim kurabildiklerini ve çalışabildiklerini belirttiler.
Projenizi WELL ile Nasıl Tanıştıracaksınız
WELL Bina Standardı birçok gayrimenkul sektörüne uygulanabilir. Daha derine inildiğinde WELL özel bir bina tipine veya inşaat aşamasına özgü faktörleri göz önüne alan proje tipolojilerine göre organize edilmiştir.
1. Nasıl Çalışır: WELL Sertifikasyon Süreci
Öncelikle Proje Kayıt İşlemleri Yapılır
WELL sertifikasyonu projenin WELL Online’a kaydı ile başlar.
Dokümantasyon
Son sertifikasyon incelemesi öncesinde gerekli dokümanlar teslim edilir.
Performans Doğrulama
Bina kullanıma başladıktan sonra bir dizi yerinde inceleme ve performans testleri yapılır.
Sertifikasyon
WELL Sertifikasyonu projenin tüm dokümantasyonu eksiksiz olarak yaptığını ve Performans Doğrulama’yı geçtiğini gösterir.
Sertifika Yenileme
Sertifika yenileme sertifikanın alınma tarihinden üç yıl sonra yapılır. Sertifika Yenileme projenin üst seviye tasarım, bakım ve işletme performansını zamana karşı koruduğunu garanti eder. Çekirdek-Kabuk binalarda Sertifika Yenileme gerekli değildir.
2. WELL Sertifika Seviyeleri
WELL Sertifikasyonu bina sahiplerinin ve işverenlerin binalarının insan sağlığını desteklemek üzere amaçlandığı şekilde performans sergilediğini bilmelerini sağlar.
WELL, misyonu yapılı çevre aracılığıyla insan sağlığını iyileştirmek olan Uluslararası WELL Bina Enstitüsü (IWBI) tarafından yönetilmektedir. Green Business Certification Inc. (GBCI) WELL için üçüncü-parti sertifikasyon işlerini yürütmektedir. WELL Sertifikası seviyeleri aşağıdadır:
 • WELL Platin
 • WELL Altın
 • WELL Gümüş
3. WELL Akredite Uzman (WELL APTM) Unvanı
WELL Akredite Uzman (WELL AP) unvanı deneyimli bina profesyonellerine verilen ileri seviye bir unvandır. ECOBUILD ülkemizde sektöründe ilk WELL Akredite Uzmana sahip firmadır.
WELL AP, unvan sahibi kişinin bina-sağlık ilişkisi ve WELL Bina Standardı prensipleri, yöntemleri ve uygulamaları hakkında ileri seviye bilgiye ve yeterliliğe sahip olduğunu kamuoyuna, bina sahiplerine ve diğer bina profesyonellerine temin eder.
Siz de sektörünüzde insan sağlığını bina tasarımı ve performansının merkezine koyan liderler arasında yerinizi almak için bizimle temasa geçin.