BINALAR ICIN YASAM DONGUSU ANALIZI

ECOBUILD®, bina tasarımcıları ve yapıcıları için Bina Yaşam Döngüsü Analizi (BLCA) Hizmeti sunmaktadır.
Binalar için Yaşam Döngüsü Analizi çok önemli ve gelişmekte olan bir yeşil bina kavramıdır.
Sürdürülebilir binaların asıl çıkış noktası yaşam döngüsü içinde düşük çevresel etki yaratmasının hedeflenmesidir. Binalar daha tasarım aşamasındayken yaşam döngüsü içindeki etkisi projelendirilerek tasarlanmalıdır. Bu şekildeki bir tasarımın başarılı olması, binanaın yaşam ömrü içinde en düşük çevresel etkiyi yapacağı anlamına gelmektedir.
Binalar inşa edilirken enerji verimliliğinin yüksek olması halinde, kullanım ömrü boyunca harcayacakları enerji de bu oranda düşük olacaktır. Buna bağlı olarak, binaların nasıl inşa edildiği, kullanılan malzemelerin seçimi ve nasıl işlendiği yaşan döngüsü içinde yapacağı çevresel etkiler için büyük önem kazanmaktadır.
Sürdürülebilir binalar yaratmak isteyen planlamacılar ve mimarlar, binaların inşa edileceği malzemelerin ne oranda geri dönüştürülebilir özellikte olduğunu, binada ne kadar birincil enerji harcanacağını, binanın karbon ayak izinin ne büyüklükte olacağını, binanın çevresel etkilerinin ne mertebede olacağını, planlama aşamasında tüm yaşam döngüsü kapsayacak şekilde gözününde bulundurulduğunu sorgulamak isteyeceklerdir.
Ayrıca daha tasarım aşamasında daha ekolojik bir şeçenek yönünde verilecek kararın fizibilitesinin ne olduğu da sorgulanabilecektir. Dolayısıyla bina yaşam döngüsü analizi BLCA sürdürülebilir bina tasarımının en önde gelen parçası olmaya adaydır.
Her bina çevresel etkilerin, sürdürülebilirlik performansının ortaya konması ve optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesi için ayrı bir yaşam döngüsü analizine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla her bina için ayrı bir projelendirme yapılması kaçınılmazdır.
Ayrıca tüm yukarda belirtilen faydaların yanında bir binanın yaşam döngüsü analizinin yapılması LEED V4 2014 sisteminde puan kazandırmaktadır. Dolayısıyla BLCA yapılması, LEED sertifikası hedefli projeler için bir tercih sebebidir.