TEST VE DEVREYE ALMA

ECOBUILD®, LEED® Sertifikası alınması sırasında önemli bir konu başlığı olan Test ve Devreye Aalma Commissioning konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yeşil Bina Sertifikasyon sistemleri binaların Test ve Devreye Alma / Commissioning süreci konusunda zorunluluklara sahiptirler. Başka bir deyişle Test ve Devreye Alma yapıların yeşil bina sertifikasyonu için bir zorunluluktur. Yapılan istatistikler bu sürecin yapılarda %10-15 enerji verimliliği sağladığını göstermektedir.
ECOBUILD® bina enerji sistemlerinin yani, Aydınlatma, HVAC, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve diğer güç tüketen sistemler, işverenin ihtiyaç programına OPR ve bu kapsamda hazırlanmış tasarım kriterlerine BOD uygunluğunu kontrol etmek, istenen verimde çalışmalarını sağlamak ve dolayısıyla enerji etkin bir bina ortaya koymak için test ve devreye alma hizmetlerini sağlamaktadır.
Özellikle, LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi kapsamında sunmakta olduğumuz teknik hizmetin kapsamı:
• Eğitim: Saha Ekiplerinin Eğitimi
• Test Süreci: Sahada Test ve Devreye Alma
• OPR: İşveren İhtiyaç Programı
• BOD: Tasarım Kriterleri
• Ön-Fonksiyon Kontrol Listeleri
• Fonksiyon Kontrol Listeleri
• Test ve Devreye Alma Raporu şeklinde özetlenebilir.