ENVISION YESIL ALTYAPI PROJELERI SERTIFIKASYONU DANISMANLIGI

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyon Sistemidir. İş merkezi, konut ve benzeri bina inşaatları dışında toplumun ihtiyaçları için birçok altyapı projesi inşaa edilmek zorundadır. Bu altyapıların başlıcaları, yol, köprü, demiryolu, baraj, boru hattı, tünel, kentsel ulaşım ve metro gibi altyapılardır.
Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı, katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi gönüllü bir sertifikasyon sistemidir. Binalara verilen LEED® Yeşil Bina Sertifikasyonu gibi Envision™ yol, köprü, demiryolu, metro, boru hattı, tünel ve enerji üretim tesisleri gibi altyapı projelerini yeşil performansına göre sertifikalayan bir sistemdir.
Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası, ISI-Institute for Sustainable Infrastructure ve Harvard University Zofnass Program tarafından geliştirilmiştir ve ISI tarafından verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Mühendisleri Odası, Amerika Mühendislik Firmaları Konseyi ve APWA tarafından kurulmuş olan ISI-Institute for Sustainable Infrastructure, Washington merkezli bir kuruluşdur. 2012 Nisan itibariyle Envision™ 2.0 sertifikasyon süreci başlamıştır.
ECOBuild Yeşil Binalar, ülkemizde Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyonu Sisteminin yetkili Sağlayıcısıdır. ECOBuild Yeşil Binalar, Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyonu Yetkili Sağlayıcısı olarak her türlü altyapı projesinin sertifikalanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

IKLIM VE RISK

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. Bu ana boyutların altında 60 ayrı kredi başlığı bulunmaktadır.
İklim ve Risk boyutu, altyapı projelerinin iklim değişikliğine karşı olan hassassiyeti ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan altyapı risklerini yöneten ve performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin sera gazları salınımı minimizasyonu, hava kirleticileri salınımı minimizasyonu, ısı adası etkisi yönetimi, uzun vadeli iklim adaptasyonu konularına olan yaklaşımı incelenmektedir.
Altyapı projelerinin kısa vadeli tehlikelere karşı yönetim planının olması yine İklim ve Risk boyutunun başlıca konularındandır.

HAYAT KALITESI

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir.
Hayat Kalitesi boyutu inşa edilen altyapının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride altyapı projesinin çevresindeki topluma gelişme ve büyüme açısından nasıl etki ettiği incelenir. Bunun yanında projenin çevresindeki topluma en düşük negatif etkiyi yapması hedeflenir.
Altyapı projeleri toplutaşım hatlarına yakın olmalı, toplutaşım ile etkileşime girmelidir. Hayat Kalitesi boyutu altyapı projelerinde yerel işgücünün kullanılmasını inceler. Ayrıca yerel kaynakların korunması ve çalışanların sağlık riskleri de Hayat kalitesi boyutunun inceleme başlıklarıdır.

DOGAL HAYAT

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. Bu ana boyutların altında 60 ayrı kredi başlığı bulunmaktadır.
Doğal Hayat boyutu, doğal hayatın korunmasını hedefleyen ve projelerin ve altyapı inşaatlarının doğal hayatı koruma performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı inşaatlarının hassas coğrafi bölgelere, tarımsal üretim alanlarına, rekreasyon alanlarına, biyolojik çeşitliliğe, toprak kaynaklarına, sulak alanlara ve yüzey suyuna, yağmur suyuna ve su kirliliğine olan yaklaşımı incelenmektedir.
Altyapı projelerinin istilacı bitki ve hayvan türlerine karşı yönetim planının olması yine Doğal Hayat boyutunun başlıca konularındandır.

KAYNAK KULLANIMI

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. Bu ana boyutların altında 60 ayrı kredi başlığı bulunmaktadır.
Kaynak Kullanımı boyutu, doğal kaynakların altyapı inşaatları ve işletmesinde kullanım performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü analizi LCA, yerel malzemelerin kullanımı, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, taze su ve içme suyu kullanımı konuları incelenmektedir.
Altyapı projelerinin fosil yakıt kaynaklı enerji kullanımı Kaynak Kullanımı boyutunun başlıca konularındandır.

ALTYAPI PROJELERINDE LIDERLIK

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. Bu ana boyutların altında 60 ayrı kredi başlığı bulunmaktadır.
Liderlik boyutu, inşa edilen altyapının diğer sistemlerle olan sinerjisinin nasıl oluştuğunu ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin çevresindeki toplumda yer alan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, uzun vadeli izleme ve bakım planlarının olması, projenin faydalı ömrünün uzatılması ve altyapıların sürdürülebilirlik yönetim sistemi konuları incelenmektedir. Altyapı projelerinin uzun vadeli ve dayanıklı olarak inşa edilmesi yine Liderlik boyutunun ana konularındandır.