Stacks Image 14

LEED ND KENTSEL DONUSUM VE GELISIM ALANLARI LEED SERTIFIKASYONU

ECOBuild®, Türkiye’de ilk ve tek olarak LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmetleri sunan ve kadrosunda LEED® AP ND uzmanı olan danışmanlık şirketidir.
Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir.
Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri olarak sürekli büyüyen ülkemizin önündeki en önemli şehircilik konusu, sunduğumuz LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlı ile aşılmaktadır.
LEED ND Sertifikasyonunun amacı şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini Uygulayan ve Yeşil Binalardan Oluşan Kent Parçaları/Mahalleler Yaratır.
LEED ND’nin Uyguladığı Stratejiler
1. Akıllı Büyüme (Smarth Growth)
İyi planlanmış, açık (yeşil) alanları ve tarım topraklarını koruyan, toplumları canlandıran, satın alınabilir ve farklı çeşitlerde konutlar tasarlayan ve daha fazla ulaşım seçeneği sunan büyüme/gelişme anlamına gelir.
2. Yeni Kentleşme (New Urbanism)
Kompakt ve yürünebilir mahalleler, karma kullanımlı kent parçaları, güçlü cadde-sokak ağları, yeterli yoğunluk, bina tasarımlarında insan ölçeği vurgusu, her gelir grubundan insana hitap edecek olan konut tipolojisi ve bölge planlama yaklaşımını benimseyen bir kentleşme modelidir.
3. Yeşil Binalar ve Altyapılar (Green Buildings & Infrastructures)
Kendi enerjisini kendisi üreten konutlar ve mahalleler, daha az enerji tüketen çevre dostu, sürdürülebilir altyapı,peysaj ve ulaşım sistemleri ile örülü kent parçalarını kapsar.
LEED ND’nin Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanlarındaki Faydaları
• Daha Sağlıklı Bir Toplum
• Daha Temiz Bir Çevre ve
• Daha Güçlü Bir Ekonomi oluşturmasıdır.
LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu’nun Farkı Nedir?
• Önceliği Arazinin yer seçimi ve kullanımına verir.
• Tekil binaları değil, birçok binadan oluşan mahalleleri inceler.
• Farklı kredi kategorilerine sahiptir.
SLL-Smart Location&Linkages-Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar:
27 Puan
NPD-Neighborhood Pattern and Design-Mahalle Dokusu ve Tasarımı:
44 Puan
GIB-Green Infrastructure&Buildings-Yeşil Altyapılar ve Binalar:
29 puan
LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Sertifikalandırma Süreci 4 Temel Evreden Oluşur:
• SLL Prerequisite Review-Arazinin Yer Seçiminin Uygunluğu ön değerlendirme
• STAGE 1.Conditionally Approved Plan-Koşullu Onaylanmış Plan
• STAGE 2.Pre-Certified Plan-Sertifika Öncesi Plan
• STAGE 3.Certified Neighborhood Development-Sertifikalanmış Mahalle
ECOBuild®, Türkiye’de ilk ve tek olarak LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmetleri sunan danışmanlık şirketidir. Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Gelişme Alanları projelerinizin LEED Sertifikasyonu ve Danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.