BINA ENERJI VERIMLILIGI DANISMANLIGI

ECOBUILD® Yeşil Binalar bina enerji sistemleri danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Özellikle, Yap İşlet ve Devret modeli ile yapılacak olan yapıların enerji ve su verimliliği, yatırımların geri dönüş süresini kısaltmakta ve fizibiliteleri daha başarılı kılmaktadır.
Yeşil Bina danışmanlık hizmetlerimiz bina enerji modellemesi yanında enerji verimli uygulamalar konusunda tüm danışmanlık başlıklarını içermektedir.
Bina enerji verimliliği sadece yapıların enerji verimli ekipmanlar kullanması değildir. Bina güneş oryantasyonu, uygun yalıtım malzemesi ve cam seçimi, uygun gölgelendirme elemanları seçimli, uygun SRI değerinde çatı malzemesi seçimi enerji verimliliği uygulamaları (ısı pompaları vb) yanında uygun bina otomasyonu, işletme planı ve devreye alma gibi birçok konu başlığını içermektedir. Çok boyutlu enerji verimliliği yaklaşımız ile yapılarda %25-40 enerji verimliliği performanslarını elde ediyoruz.
Ayrıca, binanın işletme giderleri arasında en önemli kalemlerden birisi olan su verimliliği de aslında bir enerji sorunsalıdır ve verdiğimiz danışmanlık ile yapılarda %40-60 su verimliliği rakamlarını elde edilmektedir.
Bina işletme giderlerinin düşürülmesi için ölçüm ve doğrulama planları, devreye alma planları ve işletme planları oluşturuyoruz. Bu işletme yaklaşımı sürekli bir bina işletme performası ölçüm ve değerlendirme metodolojisi içermektedir. Bu sayede yapıların ilk günkü enerji ve su verimliliği performanslarının zaman içinde düşmemesi aksine artmasını sağlayan bir işletme yaklaşımı sunuyoruz.
Bunların yanında, ECOBUILD, LEED® Sertifikası alınması sırasında istenilen Bina Enerji Modellemesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Günümüz teknolojisinde inşaata başlamadan önce ne kadar enerji faturası ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bu bilgiler enerji modellemesi ile simüle edilerek sağlanmaktadır.
LEED® yeşil bina sertifika sistemi bina ve sertifika türüne bağlı olarak genellikle enerji modellemesi istemektedir. ECOBUILD bilgisayar simülasyonuna dayalı enerji modellemesi hizmeti sunmaktadır ve bunun sayesinde bina aylık enerji harcamalarının ne kadar olacağını, daha bina tasarım aşamasında iken ortaya çıkmaktadır. Yeni veya varolan binalardaki enerji tasarruf imkanları analiz edilerek en uygun çözümler seçilebilmektedir. Binanın bulunduğu yerdeki iklim şartları, binaya ait elektro-mekanik sistemler, binanın fonksiyonu, bina dış kabuk performansı, bina kullanıcılarının sayısı gibi birçok değişken kullanılarak yapılan bilgisayar simülasyonu sonucunda bina tasarımı üzerinde yapılabilecek değişiklikler yapılmadan önce sonuçlarını görmek mümkün olmaktadır. ECOBUILD, LEED® sertifikası almak isteyen yatırımcılara ASHRAE 90.1 2007 ve 2010 standardı ile kıyaslamalı modelleme hizmeti sunmaktadır.