LCA, YASAM DONGUSU ANALIZI

ECOBUILD, üretici firmalara yaşam döngüsü analizi LCA hizmeti vermektedir. LCA, ürün, proses veya hizmetlerin üretim, kullanım ve yok edilmesi süreçlerindeki çevresel etkilerini belirleyen bir metodolojidir. ECOBUILD, LCA çalışmaları ISO 14040 serisini baz almaktadır. ISO metodolojisi aşağıda özetlenmiştir:
  • Amaç, Kapsam ve sistem sınırlarının belirlenmesi
  • Girdi – Çıktı envanterinin hazırlanması
  • Envanter verileri ile oluşabilecek potansiyel çevresel etkilerin değerlendirilmesi
  • Envanter ve etki değerlendirme hesaplama sonuçlarının çalışmanın amacına göre yorumlanması
ISO 14040 ve 14044’e göre Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Çerçevesi ve Uygulamaları ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesidir.
LCA, teknik olarak üretim süreçlerinin incelenmesiyle, enerji ve malzeme akışlarında şeffaflık ve süreçlerdeki optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede ürünün çevresel performansı sayısal olarak ifade edilebilir hale gelmekte ve ürünün tüm süreçleri için yapılan iyileştirme ve optimizasyonlar, kaynakların optimum tüketilmesini ve maliyet tasarrufunu da getirmektedir.LCA çalışması yapılmış olan ürünlerin pazar değerleri artmaktadır.