EPD, CEVRESEL URUN BEYANI DANISMANLIGI

Çevresel Ürün Beyanları "Enviromental Product Declarations, EPD" dünyada kabul görmüş bir Tip III eko-etikettir. ECOBUILD, ürünlere EPD konusunda tam ve entegre danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Çevresel Ürün Deklarasyonları yeşil binalara tedarikçi olabilmek için bir gerek haline gelmiştir. Binaların sürdürülebilirliği ve kalitesi büyük oranda kullanılan malzemelere ve yapı elemanlarına bağlıdır. Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının düzgün bir sistematikle sınıflandırılması sürdürülebilir binalar için en önemli unsurlardandır. Çevresel Ürün Beyanı "EPD" yapı malzemelerinin ve ürünlerinin çevresel performansı açısından şeffaf ve net bilgiler, bağımsız kontrol edilmiş ve kapsamlı detaylar ortaya koyar.
Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) ISO 14025’e göre tanımlanmaktadır. EPD’ler, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO
ISO 14025‘e göre hazırlanan EPD ürünün yaşam döngüsü, karbon emisyonu ve ekolojik değerlendirilmesindeki gerekli olan bilgilerin temelini teşkil eder ve bu sebeple de binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesinde kullanılır.
Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemelerinin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlamaktadır.
Avrupada kullanılan EPD standartları da 2010 yılından başlayarak 2012 yılına kadar sırasıyla çerçeve düzeyinden ürün düzeyine doğru EN 15643 genel Binaların Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Çevresel Performans, EN 15978 Çevresel Performans Değerlendirmesi için EPD kullanımı ve EN 15804 Çevresel Ürün Beyanları şeklinde  yayınlanmış ve kullanıma geçilmiştir.
EPD'ler yaşam döngüsü analizi "LCA" ile değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı B2B olup Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır.
EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Sınıflandırma Kuralları PCR: Product Category Rules temeldir ve yapı malzemelerinin üretiminden kaynaklanan emisyonları, kaynak tüketimi, yaşam döngüsü maaliyetleri sürdürülebilir bir binanın önemli verileridir.
Bu bildirimler, yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının çevresel performansı için bir bilgi sistematiği sunup binaların sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve güvenilir bir temel oluşturur.